11/12/2015 | 0

Bộ Công an lại muốn trì hoãn luật biểu tình

Bộ Công an lại muốn trì hoãn luật biểu tình

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an – ông Bùi Văn Nam viện cớ, dự luật biểu tình đã được xây dựng xong, đã xin ý kiến các bộ ngành liên quan, nhưng một số vấn đề có tính chất nhạy cảm thì các bộ liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp chưa cho ý kiến, mặc dù ban soạn thảo đã gửi cách đây một tháng. Nên Bộ Công an cho rằng, nếu trình dự luật này vào kỳ họp thứ 11 của Quốc hội vào tháng 3 tới sẽ khó khăn.

Trong khi đó, Bộ Công an cũng đã xây dựng xong Dự luật cảnh vệ, xin ý kiến Chính phủ và có thể kịp để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11 tới đây.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Hữu Đức cho biết, bộ này đã nghiên cứu về Dự luật biểu tình. Tuần tới, Quân ủy Trung ương sẽ bàn thảo, sau đó Bộ Quốc phòng sẽ có ý kiến chính thức.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh – ông Nguyễn Kim Khoa đưa ra ý kiến, nếu giờ bổ sung Dự luật cảnh vệ thì ủy ban này không kịp nghiên cứu, vì đang chuẩn bị nghiên cứu dự luật biểu tình. Nếu Chính phủ không trình kịp dự luật biểu tình thì đề nghị có văn bản chính thức.

Trước đó, dự luật biểu tình được Chính phủ đề nghị Quốc hội cho lùi thời gian trình từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 11.

Tổng kết về nội dung nêu trên, phó chủ tịch Quốc hội – bà Tòng Thị Phóng kết luận, Quốc hội đã quyết tâm bàn thảo Dự luật biểu tình trong nhiệm kỳ này, do vậy Chính phủ cần cố gắng theo lộ trình xác định trước đây.

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, Bộ Công an đang muốn trì hoãn việc xây dựng và thông qua Luật Biểu tình, cũng như cố tình cho việc thực thi quyền biểu tình của người dân là “nhạy cảm”.

Quyền biểu tình đã bị chính quyền CSVN “nợ” người dân hàng chục năm nay. Chính quyền CSVN hứa sẽ luật hóa và tôn trọng quyền này trong khóa quốc hội hiện tại, như một hành động cho thấy sự cải thiện về nhân quyền. Nhưng cho đến nay, tiến trình diễn ra vẫn chậm chạp.

Trong khi các luật quan trọng, cần thiết cho người dân như Luật về Hội, Luật Biểu tình, … bị trì hoãn, gây khó khăn, thì các luật khác “vô thưởng vô phạt” như Luật phòng cháy chữa cháy, luật phòng chống tác hại thuốc lá, … lại được dễ dàng xây dựng và thông qua.

Nhật Nam / SBTN