28/01/2016 | 1

Bộ chính trị hay bộ công an?

Bộ chính trị hay bộ công an?

Cụ thể: 1. Trương Hòa Bình. Cục phó Cục An ninh văn hóa A25 năm 1991. Tháng 6 năm 1997, ông Bình là phó giám đốc Công an Sài Gòn kiêm thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra với quân hàm Thượng tá. Năm 2000, ông được thăng quân hàm Đại tá. Năm 2005 ông giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng, hàm Đại tá. Năm 2006, ông được thăng hàm Thiếu tướng và được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Chỉ một năm sau, năm 2007, ông được thăng quân hàm Trung tướng.

2. Phạm Minh Chính. Ông có hàm Trung tướng; nguyên Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an. Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

3. Tô Lâm. Thượng tướng. Thứ trưởng Bộ Công an.

4. Trần Đại Quang. Đại tướng. Bộ trưởng Bộ Công an.

5. Nguyễn Văn Nên. Trưởng Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

6. Nguyễn Hòa Bình. Thiếu tướng. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm nhiệm chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Đáng chú ý là BCT XII có đến 10 người (tức hơn phân nửa) có bằng tiến sĩ (TS). Cụ thể: 1. Nguyễn Phú Trọng, TS chuyên ngành Xây dựng Đảng. 2. Trần Đại Quang, TS Luật. 3. Tô Lâm, TS chuyên ngành Khoa học An ninh. 4. Nguyễn Thiện Nhân, TS ngành Điều khiển học. 5. Đinh Thế Huynh, TS Báo chí. 6. Phạm Minh Chính, TS Luật. 7. Vương Đình Huệ, TS Kinh tế. 8. Nguyễn Văn Bình, TS Khoa học Kinh tế. 9. Đinh La Thăng, TS Kinh tế. 10. Nguyễn Hòa Bình, TS Luật.

Chẳng những số TS áp đảo, mà con số giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS) trong BCT XII cũng rất “đáng nể”. Có đến 6 người mang hàm GS/PGS: Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, và Tô Lâm.

BCT XII có đến 3/4 là người miền Bắc. Khuynh hướng “công an trị” sẽ tiếp tục đối với người dân. Hơn phân nửa có bằng TS, và trong số đó có 6 người mang hàm GS. Lãnh đạo CSVN vốn xính bằng cấp. Nói thêm ở đây, “bằng cấp” của đảng viên không đồng nghĩa với trình độ học vấn. Chuyện mua bán bằng cấp đã quá bình thường trong giới lãnh đạo CSVN. Nếu nghĩ rằng trình độ học vấn có tương quan với phát triển kinh tế, thì có thể suy luận rằng Việt Nam là nước rất phát triển. Thực tế thì lâu nay Việt Nam là một nước nghèo, vẫn “ăn xin” đồng vốn vay ODA của nước ngoài cho giấc mơ thiên đường xã hội chủ nghĩa.

Vũ Minh Ngọc / SBTN