26/04/2022 | 204

Bộ chính trị CSVN chỉ ra bốn nguy cơ đối với chế độ

Bộ chính trị CSVN chỉ ra bốn nguy cơ đối với chế độ

Võ Văn Thưởng- Nguồn hình TTXVN

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ loan tin, vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban bí Thư Cộng sản đã ban hành kết luận số 34 của bộ Chính trị Cộng sản về chiến lược kiểm tra, giám sát đến năm 2030. Nội dung của kết luận chỉ ra 4 nguy cơ đối với đảng và chế độ Cộng sản là, tình trạng tham nhũng, vi phạm pháp luật, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ nhà cầm quyền còn nhiều phức tạp.

Trong đó, có sự cấu kết, bao che, tiếp tay của một bộ phận viên chức, đảng viên thoái hoá, biến chất, tinh vi, phức tạp, nghiêm trọng ở nhiều cấp, nhiều ngành trong hệ thống chính trị cầm quyền.

Trước tình trạng trên, bộ Chính trị Cộng sản yêu cầu phải có chiến lược về công tác kiểm tra, giám sát của đảng Cộng sản kéo dài từ nay đến 2030.

Phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đối với việc kiểm tra, giám sát.

Tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu, để ngăn chặn lợi ích nhóm.

Phải giải quyết nghiêm, triệt để đối với các viên chức, đảng viên vi phạm, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những người “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ngay tại cơ sở, chi bộ.

An Nhiên