13/08/2015 | 1

Blogger Huỳnh Thục Vy nói về bản tuyên bố chung của 22 tổ chức Xã Hội Dân Sự

Chương trình THE KIM NHUNG SHOW kỳ này có buổi trò chuyện cùng cô Huỳnh Thục Vy, thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền. Cô là gương trẻ mặt tiêu biểu cho phong trào đấu tranh tại quốc nội. Cô sẽ chia sẻ cảm nghĩ của mình về bản tuyên bố chung của 22 tổ chức Xã Hội Dân Sự vừa được phổ biến vào ngày 1 tháng 8, nhằm giữ vững tiếng nói, cũng như tạo nền tảng cho quá trình dân chủ hóa tại Việt Nam. Tuyên bố chung này được đưa ra bởi các hội đoàn độc lập, cũng chính là các tổ chức xã hội dân sự bị loại ra ngoài vòng pháp luật do không được chính quyền Việt Nam cấp phép hoạt động. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.