Blogger Điếu Cày nhận giải thưởng Tự Do Báo Chí Quốc Tế

Vào ngày thứ Ba, 25.11.2014 tại thành phố New York, tổ chức Bảo Vệ Ký Giả (Committee to Protect Journalists – CPJ) đã trao giải thưởng Tự Do Báo Chí Quốc Tế cho blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Giải thưởng này đã được dành cho Điếu Cày vào năm 2013 nhưng ông không thể có mặt để nhận giải vì lúc ấy ông vẫn còn đang ở trong tù. Mời quý vị nghe lời chia sẻ của Blogger Điếu Cày tại buổi lễ trao giải sau đây.