Blogger Điếu Cày điều trần trước Quốc Hội Canada

Trước ngưỡng cửa hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP được ký kết, vấn đề nổi trội nhất trong hồ sơ này là tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Thứ 5 ngày 04/06/15, Ủy ban Ngoại giao của quốc hội Canada đã tổ chức buổi nói chuyện về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam với sự tham gia của Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cô Nguyễn Khuê Tú và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Blogger Điếu Cày đã thực hiện phần điều trần của mình qua kỹ thuật truyền thông viễn liên vì ông vẫn không thể hoàn tất thủ tục giấy tờ tái nhập cảnh Hoa Kỳ trong thời gian quá ngắn. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.