02/06/2016 | 0

Blackhawk bỏ hạn chế nước sử dụng

Blackhawk bỏ hạn chế nước sử dụng

Blackhawk, California. (CBS) – Cư dân cộng đồng Blackhawk coi ngày hôm qua là ngày cuối cùng bị buộc phải áp dụng các quy định khắc khe để tiết kiệm nước.

Màu xanh mát sẽ trùm phủ trở lại các vườn cỏ từ lâu đã chuyển thành màu nâu vàng úa. Theo Hiệp hội các chủ nhà Blackhawk, những trận mưa cuối năm đã giúp East Bay Municipal Water District có đủ nước dự trữ, và nay là lúc cư dân trong vùng phục hồi các vườn cỏ xinh đẹp trước nhà. Phát ngôn nhân của East Bay Municipal Water District cho biết, sẽ tiếp tục khuyến khích khách hàng nhận thức về trận hạn hán vừa trải qua để sử dụng nước tiết kiệm, mặc dù East Bay Municipal Water District tuyên bố đã chấm dứt tình trạng hạn hán.

Tuy nhiên, sự thay đổi đang diễn ra khắp vùng Vịnh. Các công ty nước đã dự trữ đủ nguồn cung cấp, bắt đầu cắt bỏ mọi quy định hạn chế và thu các loại phụ phí đánh vào người tiêu thụ nước.

Tuy nhiên, quy định chống lãng phí vẫn còn tiếp tục được duy trì, chẳng hạn quy định buộc phải tắt các vòi nước trong vườn và không cho phép để nước chảy trên đường. (Song Châu)