31/03/2018 | 1

Bình luận viên Fox News chế diễu học sinh sống sót trong vụ nổ súng ở Florida bị tẩy chay

Bình luận viên Fox News chế diễu học sinh sống sót trong vụ nổ súng ở Florida bị tẩy chay

Ảnh: Fox News

New York, New  York. (CBS) – Bà Laura Ingraham, một bình luận viên của Fox News, hôm qua 30/03 thông báo sẽ đi nghỉ trong tuần tới để mừng Lễ Phục Sinh, sau khi các nhà quảng cáo rút khỏi chương trình của bà.Lý do các nhà quảng cáo rút lui là vì bà đã chỉ trích nạn nhân sống sót trong vụ nổ súng tại trường trung học ở Parkland.

Cho tới nay, 11 công ty đã rút quảng cáo khỏi chương trình Fox News của bà Ingraham, sau khi bà tranh cãi trên Twitter với nạn nhân sống sót trong vụ nổ súng trường học ở Parkland, Florida. Những công ty này bao bao gồm The Atlantis, Paradise Island resort; Office Depot, Jenny Craig, Hulu, Nutrish, TripAdvisor, Expedia, Wayfair, StitchFix, Nestlé và Johnson & Johnson.

Hôm Thứ Tư, bà Ingraham nhắn tin trên Twitter, chế giễu David Hogg, một học sinh sống sót trong vụ nổ súng tại Parkland tham gia cuộc tuần hành March For Our Live, và không được nhận vào một số trường đại học mà em ghi danh.

Đáp lại sự chế diễu này, học sinh Hogg đã nhắn tin trên Twitter danh sách các nhà quảng cáo trong chương trình của bà Ingraham, và kêu gọi những người xem chương trình hãy liên lạc với các công ty quảng cáo.

Nutrish là hãng đầu tiên nói sẽ ngừng quảng cáo trong chương trình của bà Ingraham. Ngày hôm sau, bà Ingraham xin lỗi trên Twitter, và mời Hogg xuất hiện trong chương trình của bà.

Vào tháng 4 năm ngoái, bị một nhà quảng cáo tẩy chay, ông Bill O’Reilly của Fox News cũng đã thông báo đi nghỉ vào dịp lễ Phục Sinh. Sau đó ông bị sa thải. (Nguyên Trân)