06/06/2017 | 7

Nghịch lý “America Great Again”

Trong phạm vi gia đình, khi nảy sinh bất bình, các con cháu tìm đến các bậc trưởng thượng như Ông/Bà/Cha/Mẹ để tìm giải pháp.

Trong mô thức bộ tộc, các già làng, các vị bô lão sẽ đảm nhận vai trò giữ nền tảng đạo lý và sự hài hòa của các thành viên trong cộng đồng.

Thời chưa hình thành mô thức quốc gia với khác niệm dân tộc mang cùng nguồn huyết thống hay văn hóa, các tiểu quốc thần phục một vị lãnh chúa mạnh nhất để giữ công lý trong khu vực.

Trong lịch sử Á Đông, triều đại huyền thoại của Vua Nghiêu, vua Thuấn hay triều đại nhà Thương, nhà Chu phản ánh thể thức này.  Trong lịch sử cổ đại Tây Phương, có thành quốc Babylon/Assyria cai quản cả vùng Trung Cận Đông hay vùng Nam Âu Đại đế Alexander phát triển từ tiểu quốc hùng mạnh Macedonia thu phục cả Hy Lap và sau này đế quốc La Mã chinh phục cả thế giới cổ đại Tây Phương, cũng bắt nguồn từ thành quốc hùng mạnh Roma.

Mô thức kể trên khi bị sụp đổ đều có mẫu số chung là sự xuất hiện các lãnh tụ độc đoán.  Sự độc đoán bắt nguồn từ quyền lợi và tính duy ý chí của bạo chúa đưa đến việc phá vỡ trật tự và cân bằng quyền lực.  Sự độc đoán và duy ý chí chính trị bắt đầu thể hiện ở việc ngụy biện rồi sau là dối trá công khai.  Mâu thuẫn lợi ich lên quá mức sẽ đưa đến xung đột quyền lực mà biểu hiện là chiến tranh.  Chiến tranh là hủy diệt và tàn phá.

Cổ sử Trung Hoa nhắc đến Trụ Vương hung ác phải mất nhà Thương.  Triều đại tàn bạo Tần Thủy Hoàng cũng phải sớm tiêu tan.  Sử Việt có Lê Long Đỉnh cho là hung bạo bị diệt khiến mất cả nhà Tiền Lê.  Sử Tây Phương, bạo phát bạo tàn, chính là thiên tài quân sự Alexander Đại đế.  Đế quốc La Mã cũng suy tàn vì tham lam ích kỷ quá độ của thành quốc Roma và quyền hành quá mức của các Ceasar.

Lịch sử cận đại cho thấy: nước Pháp và Anh bỏ quên vai trò cường quốc lãnh đạo, khi bỏ mặc Ba Lan cho Hitler xâm lăng để rồi quân đội Đức Quốc Xã duyệt binh ngay tại Khải Hoàn Môn ở thủ đô Paris và nước Anh bị Đức phong tỏa và oanh tạc thủ đô London ngày và đêm trong thời gian xảy ra Thế Chiến thứ hai.  Nếu Hoa Kỳ không tham chiến và viện trợ chắc gì châu Âu và thế giới còn có diện mạo như ngày nay.

Những câu chuyện lịch sử kể trên cho thấy: sự hài hòa phát triển cũng như chiến tranh và hòa bình của nhân loại đều gắn liền với trách nhiệm, với cách hành sử của những cá nhân và quốc gia lãnh đạo.

Công lớn của Hoa Kỳ khởi từ sau Đệ Nhị Thế Chiến khiến đưa quốc gia này thành siêu cường của cuối thế kỷ 20 đầu 21.  Chiến tranh Cao Ly (1950-1953) và Việt Nam đã xác định Hoa Kỳ là thành trì Thế Giới Tự Do trước họa Cộng Sản.

Khi bán rẻ Nhân Quyền Việt Nam với giá 15 tỉ Mỹ Kim cho thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, Hoa Kỳ từ bỏ vai trò lãnh đạo việc đấu tranh Dân Chủ chống Độc Tài và Cộng Sản mà quốc gia này đã cổ xúy và hy sinh từ thế kỷ 20 sang 21.

Khi lui khỏi Hiệp Ước Bảo Vệ Môi Trường Paris 2015, Hoa Kỳ tự động gác bỏ nghĩa vụ gìn giữ môi trường sống cho cộng đồng Nhân Loại của một quốc gia có nền kinh tế lớn nhất và được Thiên Nhiên ban ân sủng nhất toàn cầu.

Hoa Kỳ đã từ bỏ mẫu mực và vai trò lãnh đạo thế giới trong luận điệu bảo hộ, tự cô lập thiển cận và hẹp hòi với khẩu hiệu “America Great Again”.

Mai Phi Long