27/01/2016 | 0

Bình Luận Đầu Tuần: đại hội đảng/đại hội hoảng

Bình Luận Đầu Tuần: đại hội đảng/đại hội hoảng

Kính thưa quý khán thính giả SBTN, chúng ta đang ở thời cuối điểm Tháng 1 năm 2016, để chứng kiến hàng loạt những biến động lớn khắp nơi trên thế giới trong tất cả những lãnh vực. Từ cuộc chiến chống khủng bố đang lan rộng khắp toàn cầu; đến vùng Đông Á sôi động do chính sách bành trướng của Trung cộng.

Và ở VN là đại hội đảng cộng sản lần thứ 12 với cảnh tượng đấu đá giữa hai phe nhóm cá nhân tranh quyền không thể che dấu. Hơn thế nữa, tháng 1 của năm 1973 và tháng 1, 1974 lại là những biến cố lịch sử, tiền đề của tình hình VN, mà cũng là khu vục Biển Đông hôm nay.

Hiệp Định Ba Lê 1973 gọi đúng danh xưng là Hiệp Định Tái Lập Hòa Bình tại VN, nhưng lại mở ra một giai đoạn khốn cùng cho cả nước (không phân biệt Bắc-Nam mà hiện trạng nguy hại hôm nay là một bằng chứng không thể phủ nhận) với biến cố ngày 30/4/75. Hội nghị Ba Lê khai mạc từ cuối 1968, nhưng bị bế tắc bởi nhiều nguyên nhân của các bên, mãi đến ngày 19 tháng 7, cố vấn Henry Kissinger họp mật lần thứ 14 với đại diện Hà Nội, Lê Đức Thọ và Xuân Thủy đồng ý bãi bỏ điều kiện tiên quyết mà trước đây luôn đòi hỏi, là Bắc Việt phải rút quân ra khỏi miền Nam cùng lần với Hoa Kỳ. Điều khoản quyết định nầy đã hợp thức hóa cho Hà Nội để lại toàn bộ lực lượng tại miền Nam, và cuối cùng dồn hết 16 sư đoàn bộ binh nặng vào Nam dứt điểm Sài Gòn trong ngày 30 /4/ 1975 qua chiến dịch có tên Hồ Chí Minh. Lần xâm chiếm miền Nam được hoàn tất năm 1975 sau lần Bắc Kinh lẫn Hà Nội cùng thử lại bài toán: Liệu Mỹ có thể trở lại VN/Đông Nam Á hay không – Mỗi bên có một cách thử được thực hiện cùng một năm, 1974.

Hạm Đội 7 Mỹ đã có mặt tại Biển Đông, Thái Bình Dương từ Đệ Nhị Thế Chiến (1939-1945). Trước, sau 1954 hạm đội nầy giữ một vai trò quyết định trong chiến cuộc Đông Dương, với chiến tranh tại miền Nam trong suốt giai đoạn (1960 – 1973). Nhưng do tuân thủ Hiệp Định “tái lập hòa bình” 1973, Hạm Đội đã hoàn toàn không can thiệp lần Hoàng Sa bị xâm lấn, thậm chí không cứu nạn cho thủy thủ VN bị đắm tàu. Trận hải chiến Hoàng Sa tuy chỉ diễn ra trong một ngày 19 Tháng 1,1973 nhưng phản ảnh đầy đủ lập trường của tất cả các bên lâm chiến từ 1946 đến 1975 của thế kỷ qua trên chiến địa Việt Nam. Về phía Hà Nội, tuy ký kết hiệp định tái lập hòa bình, nhưng Bộ Chính Trị Đảng Lao Động (đảng cộng sản ngụy danh) đã đề ra Nghị Quyết 21 để tiếp tục chiến tranh, chuẩn bị kế hoạch lấn chiếm miền Nam bằng vũ lực. Tháng 12/ 1974, Tướng Hoàng Cầm thực hiện kế hoạch của Hà Nội, xử dụng Quân Đoàn 4 có xe chiến xa nặng và đại pháo đánh chiếm Phước Long. Mỹ bất động, hoàn toàn không can thiệp xoay trục Hạm Đội 7 hướng về Châu Phi. Nay qua thế kỷ 21, Mỹ trở lại Châu Á với chiến lược chuyển trục về phía Đông và Việt Nam lại thêm một lần là diễn trường tranh chấp không ai khác giữa Mỹ và Trung Cộng.

Tóm lại, Đảng cộng sản VN đã đóng vai trò rất tích cực và hữu hiệu cho sách lược Trung cộng bành trường xuống phương Nam, không phải ở thế kỷ 21 nầy, mà từ những năm 40, 50 của thế kỷ 20 với nhân sự có tên Hồ Chí Minh. Trong những ngày cuối tháng 1 nầy, đảng cộng sản đang nhóm đại hội với mục tiêu là chuẩn y việc VN gia nhập TPP, và quan trọng hơn hết là xếp đặt đề cử chức vụ tổng bí thư; đề cử chức danh chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021. Đằng sau những màn đề cử, bầu chọn, nhóm họp là cảnh tượng đấu đá giữa những ủy viên ban chấp hành trung ương, gồm đồng đảng của hai cá nhân Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, căn cứ từ những sự kiện giả và thật đang diễn ra trong hôm nay, đồng thời dựa trên báo cáo chính trị dự thảo của đại hội 12 nầy, thì thấy ra một chính sách không hề thay đổi của đảng cộng sản VN. Đấy là nội dung: “Trong nhiệm kỳ qua (2011-2016).. Đảng, nhà nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội!

Đây là báo cáo chính trị đã được xử dụng suốt từ Đại hội 6/Đại hội đổi mới 1986 – ĐẾN NAY LÀ 30 NĂM!

Thế nên, có thể nói chắc mà không sợ sai lầm là : sẽ không có sự thay đổi nào trong sách lược trị nước, an dân của đảng cộng sản, cho dù có thay đổi thành phần lãnh đạo bằng kẻ nầy hay người kia.

Phan Nhật Nam / SBTN