Billy Vũ nói về Hội Tết Sinh Viên tại Quận Cam

Chương trình The Victoria Tố Uyên Show kỳ này có dịp được trò chuyện với anh Billy Vũ, hiện là cố vấn của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam miền Nam California. Anh từng là cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên và đồng thời là cựu Trưởng Ban Tổ Chức Hội Tết Sinh Viên được Tổng Hội Sinh Viên tổ chức hằng năm. Xin mời quý vị lắng nghe những tâm tình của Billy cũng như nghe anh chia sẻ một số thông tin về Hội Tết Sinh Viên lần thứ 34 được Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tổ chức tại Quận Cam năm nay.