Bill Gates và Amazon ủng hộ dự án tự xét nghiệm coronavirus ở thành phố Seattle

Bill Gates và Amazon ủng hộ dự án tự xét nghiệm coronavirus ở thành phố Seattle

Ông Bill Gates, người đồng sáng lập công ty Microsoft  và Amazon hợp tác để tạo ra một hệ thống nơi mọi người có thể tự xét nghiệm COVID-19 tại nhà. Dự án có tên SCAN (Mạng lưới đánh giá virus coronavirus của Seattle) đang được Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ và cho phép mọi người tự xét nghiệm bệnh tại nhà của họ, bất kể họ có triệu chứng hay không.

Khái niệm này được thiết kế để hình thành sự hiểu biết về cách thức virus lây lan trong cộng đồng. Amazon Care, một bộ phận của Amazon, hiện đang giúp giao và nhận các bộ dụng cụ, sẽ kiểm tra kết quả trong phòng thí nghiệm để tìm hiểu cách coronavirus lây lan ở khu vực Seattle và quận King County của tiểu bang Washington. Bất kỳ cư dân nào của Seattle đều có thể ghi danh trên trang web của SCAN – scanpublichealth.org. Đối với những người dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý của phụ huynh.  Người tham gia xét nghiệm sẽ được nhân viên y tế liên lạc nếu kết quả của họ dương tính hoặc họ sẽ nhận được thư, nếu âm tính.

Mộc Miên