Biểu tình yêu cầu mở cửa ngành nail tại Little Saigon, Nam California

Tại thương xá Phước Lộc Thọ, Little Saigon, Nam calfornia, nơi được coi là thủ đô của người Việt tỵ nạn cộng sản, một cuộc Họp báo, biểu tình ôn hòa, do nhóm Nailing it For America tổ chức đã diễn ra lúc 1 giờ đến 3 giờ chiều Thứ Hai, 8 Tháng Sáu với mục đích là yêu cầu mở cửa cho ngành nail salon và loan báo việc khởi kiện Thống Đốc California Gavin Newsom. Phóng viên Vũ Nhân tường trình sau đây.