Biểu tình yểm trợ quốc nội tại Oregon

Vào lúc 10giờ 30phút sáng Thứ Bảy ngày 22 tháng 04 năm 2017 đã diễn ra cuộc biểu tình cùng đồng hành yểm trợ quốc nội tranh đấu phản đối tập đoàn Formosa và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam do Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon tổ chức.