Biểu tình ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trước Quốc Hội California tại Sacramento

Thứ Hai ngày 6/3, rất đông người ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn từ khắp nơi đã tụ hội về trước mặt trụ sở Quốc Hội California tại Sacramento để phản đối hành động ngăn chặn quyền tự do ngôn luận của Thượng Viện California đối với Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn.