Biểu tình ủng hộ đồng bào trong nước lần 3 tại Nam California

Tiếp tục ủng hộ lời kêu gọi của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, của Linh Mục Nguyễn Văn Lý và hỗ trợ người dân Việt Nam đòi công lý cho vụ kiện Formosa. Vào chiều thứ Bẩy 1/4/2017, Liên Uỷ Ban Đấu Tranh Chống Cộng Sản Và Tay Sai, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cùng sự hỗ trợ của nhiều hội đoàn,đã tổ chức cuộc biểu tình lần thứ 3 tại thành phố Westminster – Nam California.