Biểu tình trước toà đại sứ CSVN ở D.C nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền

Vào ngày Chủ Nhật 8 tháng 12, 2019, nhân ngày quốc tế nhân quyền, cộng đồng người Việt tại Washington đã tổ chức một buổi biểu tình tại công viên Sheridan Circle, trước tòa đại sứ cộng sản. Phóng viên Đậu Thanh Vân tường trình sau đây: