Biểu tình trước lãnh sự quán CSVN ở Úc Châu

Ngày 16/6 đã diễn ra cuộc biểu tình trước lãnh sự quán CSVN của gần 4 ngàn đồng bào tham thuộc Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales tổ chức.