Biểu tình trước công ty Formosa tại New Jersey

Cộng đồng Việt Nam tự do New Jersey đã tổ chức cuộc biểu tình trước công ty Formosa tại tiểu bang New JerSey vào lúc 11 giờ trưa ngày 22/5 vừa qua. Mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh sau đây.

TAGS: Formosa