22/01/2014 | 0

Biểu Tình Thái Bao Vây Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát

Biểu Tình Thái Bao Vây Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát

Bangkok, Thailand (Reuters)
Sáng nay, người biểu tình kéo tới bộ chỉ huy cảnh sát Thái Lan.
Một số người dùng búa phá những hàng chữ trên tường, cưa giây xích để mở cổng, nhưng họ không vào bên trong, mà chỉ biểu tình bên ngoài.
Phát ngôn viên Eakanat Promphan của người biểu tình nói rằng ban bố tình trạng khẩn trương là dấu hiệu tuyệt vọng của chính phủ.
Khi chính phủ dùng vũ lực chống lại người dân, người dân Thái Lan sẽ đứng lên ủng hộ phong trào.
Một du khách Đan Mạch nói rằng lúc đầu ông ta hơi lo ngại đối với sắc lệnh, nhưng ông ta nghĩ sẽ không có bạo động, dân chúng vẫn đi mua sắm bình thường.
Cuộc biểu tình là bối cảnh cuối cùng của cuộc tranh chấp 8 năm giữa thành phần trung lưu và bảo hoàng với gia đình cựu Thủ tướng Thaksin được người nghèo và người dân nông thôn ủng hộ.
Từ tháng 11 đến nay bạo động đã làm 9 người chết.

Huệ Võ