Biểu tình tại Úc Châu chống các nhà độc tài trong khối ASEAN

Sáng 17/3/2018 hàng ngàn người tại trung tâm thành phố Sydney – Úc Châu đã tổ chức cuộc biểu tình sự có mặt của các nhà độc tài trong vùng Đông Nam Á đến dự cuộc họp khối ASEAN. Số người biểu tình gồm các cộng đồng Việt Nam, Miên, Lào, Miến Điện.