Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Biểu tình tại Úc Châu chống các nhà độc tài trong khối ASEAN

Biểu tình tại Úc Châu chống các nhà độc tài trong khối ASEAN

Sáng 17/3/2018 hàng ngàn người tại trung tâm thành phố Sydney – Úc Châu đã tổ chức cuộc biểu tình sự có mặt của các nhà độc tài trong vùng Đông Nam Á đến dự cuộc họp khối ASEAN. Số người biểu tình gồm các cộng đồng Việt Nam, Miên, Lào, Miến Điện.