Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Biểu tình tại thủ đô Canberra – Úc Châu

Biểu tình tại thủ đô Canberra – Úc Châu

Ngày 11/8/2017 vừa qua, cộng đồng người Việt tự do New South Wales phối hợp với cộng đồng người Việt trong lãnh thổ thủ đô Úc Châu đã tổ chức một cuộc biểu tình trước toà đại sứ CSVN tại Canberra để phản đối việc đàn áp và bắt giữ các nhà đấu tranh trong nước.