Biểu tình tại Cabramatta (Úc Châu) phản đối CSVN cho Trung Cộng thuê lãnh thổ

Trong cơn mưa giá lạnh tại Cabramatta, Úc Châu, vào sáng thứ Bảy 9 tháng 6, một cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt mà phần lớn người tham dự là những thành viên của Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền nhằm mục đích phản đối CSVN đang cho tư bản Trung Cộng thuê đất tại 3 đặc khu trong 99 năm.