Biểu tình phản đối công ty Formosa Đài Loan gây ô nhiễm môi trường

Ngày 10/6 vừa qua tại huyện Vân Lâm, Đài Loan, đã diễn ra một cuộc biểu tình phản đối dầu khí Formosa Đài Loan đã thải khí thải làm ô nhiễm không khí và môi trường. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi Hiệp Hội Bảo Vệ Môi Trường Đài Loan và sự tham gia của hơn 300 người dân bản địa cùng các bạn trẻ Công Giáo người Việt Nam tại Đài Loan.