BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI CHIẾN DỊCH CHỤP MŨ CỘNG SẢN TRƯỚC VĂN PHÒNG DÂN BIỂU MICHELLE STEEL

BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI CHIẾN DỊCH CHỤP MŨ CỘNG SẢN TRƯỚC VĂN PHÒNG DÂN BIỂU MICHELLE STEEL

Vào sáng Thứ Bảyngày 29 tháng 10,  ngay trước văn phòng tranh cử Buena Park của bà Michelle Steel (Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 48 đương nhiệm) đã có một cuộc biểu tình phản đối chiến dịch chụp mũ “thân Trung Cộng” đối với đối thủ của bà là ông Jay Chen, Thiếu Tá Tình Báo Hải Quân Hoa Kỳ. Cuộc biểu tình thu hút hàng trăm người, có cả phe biểu tình phản đối lẫn ủng hộ bà Michelle Steel. Những người phản đối chủ yếu là người Hoa, người Việt gốc Hoa. Họ tụ tập ở ngay bên ngoài ngã tư đường Beach – Orangethorpe. Phe ủng hộ chủ yếu là người Mỹ Trắng, người Đại Hàn. Rất đông cảnh sát đã được huy động đấn để giữ trật tự cho hai nhóm biểu tình đối nghịch này. Cuộc biểu tình được cho là được khởi xướng bởi các tổ chức cộng đồng người gốc Hoa sinh sống tại Quận Hạt Los Angeles và Quận Cam. Họ biểu tình để phản đối văn phòng tranh cử của bà Michelle Steel mới đây tung ra chiến dịch rầm rộ chụp mũ “thân Trung Cộng” đối với Jay Chen, gởi những tờ quảng cáo với hình ảnh ghép ông Chen cầm trên tay cuốn học thuyết cộng sản, với nội dung bịa đặt rằng ông đã đem lý thuyết cộng sản vào trường học ở Hoa Kỳ. Hiện nay, chiến dịch chụp mũ này đã được đưa tin rất nhiều trên các chương trình truyền thông của cả dòng chính lẫn trong cộng đồng gốc Việt.