Biểu tình phản đối bắt các nhà hoạt động dân chủ tại VN ở Canada

Trong tinh thần hợp sức với đồng bào trong nước và khắp thế giới, cộng đồng người Việt tại thành phố Toronto và Ottawa đã có buổi biểu tình & buần hành trước tòa Đại sứ CSVN ở thủ đô Ottawa từ 12 giờ đến 2 giờ trưa ngày Chủ Nhật 20-08-2017. Việc này nhằm để phản đối sự nhu nhược của nhà cầm quyền CSVN, Trung Cộng đã đem tàu chiến áp lực CSVN chấm dứt giàn khoan dầu của Tây Ban Nha trong lãnh hải Việt Nam, các tàu đánh cá của dân ta vẫn luôn bị bắn, bị đe dọa, dân oan liên tục bị cướp đất. Cùng lúc đó nhà cầm quyền đã bắt giam nhiều nhà Dân Chủ từ Nam ra Bắc. Đặc biệt chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải.