Biểu tình ở Việt Nam – Nơi bắt bớ, nơi thì hăm he…

Chia sẻ với SBTN, linh mục Lê Xuân Lộc của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn nói rằng ở buổi sáng chủ nhật đầu tiên của tháng 3, khi ngài vừa rời nhà Dòng chừng cây số, ngài đã bị đe dọa từ lực lượng an ninh chìm, vì họ tưởng ngài trên đường ra nơi sẽ diễn ra biểu tình. Cùng thời điểm đó, ngay trước cổng Formosa Hà Tĩnh đã diễn ra cuộc biểu tình phản đối Formosa tiếp tục sản xuất, đầu độc môi trường Việt Nam. Không có cảnh bắt bớ người biểu tình…