04/09/2016 | 0

Biểu tình ở Luân Đôn phản đối Anh rời EU

Biểu tình ở Luân Đôn phản đối Anh rời EU

Luân Đôn, Anh quốc. (Reuters)- Hàng ngàn người biểu tình hôm 3 tháng 9 đã tràn ra đường phố Luân Đôn để phản đối cuộc trưng cầu dân ý diễn ra hồi tháng Sáu, quyết định đưa nước Anh rời khỏi Liên Âu.

Người biểu tình cầm cờ Liên Âu, cùng với bích chương, biểu ngữ, mặt sơn màu cờ của Liên Âu, tuần hành từ Hyde Park đến Công trường Quốc hội, nơi sẽ diễn ra các cuộc tranh luận vào ngày mai theo kế hoạch về một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai liên quan đến vai trò thành viên Liên Âu của nước Anh. Trước đó, người ta thấy xuất hiện trên internet hơn 4 triệu chữ ký đòi mở cuộc trưng cầu dân ý khác.

Người biểu tình nói rằng, cần phải thực hiện cuộc trưng cầu dân ý rộng rãi trên toàn quốc, dựa vào căn cứ cho thấy không dưới 75% cử tri muốn ở lại, trong khi tỉ lệ cử tri muốn nước Anh rời khỏi Liên Âu chưa tới 60%.

Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng Sáu vừa qua cho thấy, 51.9% người dân Anh muốn nước này rời khỏi Liên Âu, trong khi chỉ có 48.1% muốn nước này ở lại. Ban tổ chức cuộc biểu tình tuần hành nói rằng họ yêu cầu chính phủ Anh hoãn việc thi hành điều khoản 50 quy định thủ tục đưa nước Anh rời khỏi Liên Âu. Những người tổ chức cuộc biểu tình cũng nói rằng việc nước Anh rời khỏi Liên Âu đã làm bùng phát nhiều vụ bạo động chống lại người thiểu số.

Thủ tướng Theresa May đã bác bỏ đề nghị mở cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý lần thứ hai. (Song Châu)