Biểu tình ngày quốc hận 30/4 tại thủ đô Canberra, Úc Châu – 2019

Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu đã tổ chức cuộc biểu tình “Quốc Hận 30/4” trước cửa tòa đại sứ cộng sản VN tại thủ đô Canberra với sự tham dự của đồng bào đến từ các tiểu bang và lãnh thổ ở Úc Châu.