Biểu tình nêu vấn đề vi phạm môi trường nghiệm trọng tại Washington

Vào trưa ngày thứ Bảy 14 tháng 3,2016, trước cao ốc One Union Square , nơi có văn phòng đại diện chánh phủ Đài Loan (tương đương với văn phòng Lãnh Sự), cộng đồng Việt Nam cùng với Kháng thư phản đối, nhiều biểu ngữ và cờ VNCH phất phới tung bay. Tất cả như hòa chung lòng yêu nước, với ngàn giọt nước mắt – là tình yêu khóc cho quê hương và cuộc sống của đồng bào…