30/06/2014 | 1

Biểu tình lớn chống Trung Cộng chưa từng có ở Hong Kong

Biểu tình lớn chống Trung Cộng chưa từng có ở Hong Kong

Hong Kong, Hong Kong. (Reuters) – Gần 800,000 người đã đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức tại Hong Kong đòi dân chủ và đây là cuộc biểu tình chống Trung Cộng lớn nhất chưa từng có.
Người đi bỏ phiếu đòi Bắc Kinh để cho các nhà tranh đấu dân chủ lãnh đạo thành phố. Cuộc trưng cầu được tổ chức cách ngày 1 tháng 7 chỉ 2 ngày, là ngày Anh quốc trao trả Hong Kong cho Trung Cộng năm 1997.
Trong năm 2003 trên 500,000 người đã xuống đường phản đối đạo luật chống lật đổ của Trung Cộng và đạo luật này sau đó đã được Bắc Kinh hủy bỏ. Ông Đới Diệu Đình là một trong những người tổ chức cuộc trưng cầu nói rằng trên 700,000 người đã đồng ý là vị hành chánh trưởng Hong Kong phải do người dân trực tiếp bầu lên.
Hôm thứ Sáu tuần trước, trên 1,800 luật sư Hong Kong mặc áo đen đã xuống đường biểu tình phản đối chính quyền Trung Cộng can thiệp vào ngành tư pháp thành phố.
Anh quốc đã trao trả Hong Kong cho Trung Cộng năm 1997 dưới công thức một quốc gia 2 hệ thống và Trung Cộng hứa hẹn để cho Hong Kong có quyền tự trị rộng rãi.
Hệ thống tư pháp Hong Kong đã được hưởng sự độc lập như các nước Tây Phương, nhưng trong tháng này Bắc Kinh đã công bố một bạch thư giải thích kiểu mẫu 2 hệ thống và tuyên bố ái quốc là đòi hỏi căn bản đối với chính quyền, tòa án và luật sư tại Hong Kong. (H. Võ)