Biểu tình lên án Cộng Sản Việt Nam tại Toronto

Nhận thấy có một vài hành động có ảnh hưởng nguy hại cho Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản, làm cho đồng bào cảm thấy đời sống của mình bị bất an, tinh thần bị thương tổn khi nhìn thấy Cộng sản Việt Nam luôn tìm cách len lỏi vào trong Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn, hoặc qua cách “bảo trợ” cho những cá nhân hoặc nhóm người Việt bằng lòng hợp tác với chúng, tổ chức các sinh hoạt để có thể từ từ đồng hóa Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản với những kẻ thân Cộng theo thời gian. Các hội đoàn và tổ chức tôn giáo tại Canada đã tổ chức một cuộc biểu tình vào 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 8, 2016. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh sau đây.