Biểu tình lần 2 phản đối After School Satan Club tại Portland, Oregon

Vào lúc 11giờ 30 phút trưa ngày Thứ Tư 16 tháng 11 năm 2016, cư dân Mỹ và Việt Nam thành phố Portland, Oregon đã  biểu tình và cầu nguyện trước trường tiểu học Sacramento Portland yêu cầu phải ngưng buổi học đầu tiên của chương trình After School Satan Club. Trong lần biều tình đầu tiên chỉ có cộng đồng người Việt, thì trong lần thứ 2 này chúng tôi nhận thấy có cả linh mục và các phụ huynh là người Mỹ. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.