Biểu tình đòi quyền lợi cho lao động di công tại Đài Loan

Ngày 30/4, nhiều người đã kéo đến Bộ Lao Động Đài Loan ở Đài Bắc để tham dự biểu tình được tổ chức với Liên Minh Gia Tăng Sức Mạnh Di Công tại Đài Loan. Đặc biệt, trong cuộc biểu tình này có khá nhiều bạn trẻ Việt Nam.