18/09/2014 | 0

Biểu tình đòi dân chủ ở HongKong

Biểu tình đòi dân chủ ở HongKong

Hong Kong – Trung Cộng. (Reuters) – Các nhà tài chánh và sinh viên ủng hộ phong trào Chiếm cứ Trung tâm đã biểu tình bên ngoài thị trường chứng khoán Hong Kong, kêu gọi quốc tế yểm trợ cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ của người Hong Kong.

Hát những bài hát cách mạng, cầm biểu ngữ, người biểu tình cũng trưng những những bài viết vận động trên tờ International New York Times và Wall Street Journal ngày Thứ Năm. Ông Edward Chin là một người tổ chức nói rằng ông ta không đăng lá thư gởi Tập Cận Bình vì Hong Kong chỉ còn một tờ báo ủng hộ dân chủ duy nhất và những người ủng hộ dân chủ bị tấn công, cho nên điều quan trọng là cần báo chí quốc tế. Thế giới bên ngoài cần biết rõ hơn cuộc tranh đấu ở Hong Kong. Ông Chin là thành viên của phong trào Chiếm cứ Trung tâm đe dọa phong tỏa quận tài chánh Hong Kong nếu Bắc Kinh không cho tổ chức bầu cử tự do để người dân chọn lựa thị trưởng.

Trong tháng 7, Hiệp hội Ký giả Hong Kong nói rằng tự do báo chí Hong Kong đang bước vào giai đoạn đen tối chưa từng có trong nhiều thập niên, dân chúng lo sợ sự tự do và dân quyền của họ sẽ bị tước đoạt. Ông Evan Fowler có gia đình sống ở Hong Kong 4 thế hệ nói rằng ông ta không phải là thành viên đảng chính trị nào, không phải là thành viên phong trào Chiếm cứ Trung tâm, nhưng ông ta tham gia biểu tình vì người Hong Kong đang bị đe dọa.

Trong lúc đó Liên đoàn Sinh viên Hong Kong tuyên bố sẽ bãi học trong một tuần lễ, bắt đầu từ ngày Thứ Hai. Khoảng 20 trường đại học và cao đẳng sẽ tham gia bãi học. Sinh viên Alex Chow nói rằng mục tiêu bãi học là làm thay đổi ý chí người dân Hong Kong. Để có cải cách chính trị, cải cách hiến pháp, cần phải trả giá. Học sinh trung học định bãi học một ngày để bày tỏ sự ủng hộ. Hong Kong đã được Anh trao trả cho Trung Cộng trong năm 1997 với quyền được tự trị và tự do rộng rãi dưới chính sách một quốc gia 2 hệ thống. Các nhà tranh đấu Hong Hong muốn bầu thị trưởng bằng một cuộc bầu cử tự do, nhưng đảng Cộng sản ở Bắc Kinh nói rằng mọi ứng cử viên phải được một hội đồng chỉ định chấp thuận trước, có nghĩa là các ứng cử viên phải là người trung thành với Bắc Kinh, các ứng cử viên đối lập khó có cơ hội được chọn lựa. (H. Võ)