03/06/2017 | 1

Biểu tình chống tổng thống Trump trên toàn quốc

Biểu tình chống tổng thống Trump trên toàn quốc

Washington DC. (Reuters) – Theo đúng kế hoạch được thông báo trước đó, hơn 130 thành phố lớn trên toàn quốc tổ chức biểu tình trong ngày 3 tháng 6, để phản đối tổng thống Trump.

Hàng ngàn người tràn ra đường ở New York, Washington, Philadelphia, San Francisco, Los Angeles… yêu cầu điều tra về sự thông đồng giữa ban tranh cử của tổng thống Donald Trump và viên chức Nga. Người biểu tình cũng phản đối quyết định mới nhất của ông Trump, rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu.

Sau một thời gian hoan nghênh việc cựu giám đốc FBI Robert Mueller được chỉ định làm cố vấn đặc biệt cho cuộc điều tra, giờ đây người biểu tình lại bày tỏ sự không hài lòng với ông Mueller, vì cho rằng cuộc điều tra không có tiến triển.

3,000 người biểu tình ở Foley Square ở Lower Manhattan đưa ra thông điệp đòi nhốt ông Trump vào tù. Trong khi đó, 2,000 người ở Washington Monument yêu cầu một cuộc điều tra minh bạch về ban tranh cử của ông Trump.

Trong ngày hôm nay, người biểu tình chống ông Trump ở miền Nam California tiếp tục lên tiếng tại Mile Square Regional Park, thành phố Fountain Valley.

Người biểu tình giương biểu ngữ ủng hộ dự luật 54 của Thượng Viện California, cho phép cảnh sát địa phương không hợp tác với nhân viên di trú liên bang (ICE). Họ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với di dân bất hợp pháp. (Mai Đức)