Biểu tình phản đối Nguyễn Phú Trọng tại Paris – Pháp

Tổng Thống Pháp Emanuel Macron đã mời Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến Paris từ ngày 25-đến 28 tháng 3 nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ Pháp -Việt và 5 năm đối tác chiến lược. Người Việt tại Pháp đã tổ chức biểu tình gần toà đại sứ Việt Nam tại Paris để bày tỏ sự chống đối việc ông Nguyễn Phú Trọng đến Pháp.