Biểu tình chống luật đặc khu trước toà lãnh sự CSVN ở San Francisco

Khoảng 400 trăm người Việt từ khắp tiểu bang California vào trưa Thứ Sáu 8 tháng 6 tập trung trước tòa lãnh sự CSVN tại thành phố San Francisco để biểu tình chống dự luật đặc khu cho thuê đất 99 năm.
Đây là cuộc biểu tình đầu tiên trong làn sóng biểu tình diễn ra ở khắp các thành phố của Việt Nam, và những nơi có đông đảo người Việt cư trú trên thế giới. Những người phản đối cho rằng dự luật đặc khu, với điều khoản cho công ty nước ngoài thuê đất tới khoảng một thế kỷ, sẽ làm mất chủ quyền lãnh thổ Việt Nam vào tay nước ngoài, mà nguy cơ lớn nhất là Trung Cộng, mặc dù dự luật không hề nhắc đến Trung Cộng.