Biểu tình chống lệnh cách ly ở Sacramento

Thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm2020, hàng ngàn người dân Hoa Kỳ trong đó có người Mỹ gốc Việt từ các nơi trong tiểu bang California kéo nhau về thủ phủ Sacrameto để tham gia cuộc xuống đường để yêu cầu chính quyền tiểu bang California mở cửa trở lại tất cả các doanh nghiệp cũng như cơ quan công quyền. Phóng viên Vũ Nhân tường trình sau đây.