22/02/2014 | 0

Biểu Tình Chống Kỳ Dự Luật Kỳ Thị Đồng Tính

Biểu Tình  Chống Kỳ Dự Luật Kỳ Thị Đồng Tính

Tin Tucson, Arizona. (Reuters)
Hon 100 người biểu tình trước trụ sở Quốc Hội tiểu bang Arizona ở thành phố Tucson. Người biểu tình phản đối một dự luật vừa được Hạ Viện tiểu bang thông qua, cho phép các doanh nghiệp từ chối phục vụ người đồng tính vì lý do tôn giáo.
Người biểu tình còn mang theo hai thứ, ngoài biểu ngữ và áp phích. Đó là một lá thư mà họ hy vọng sẽ được trao cho thống đốc, để kêu gọi bà phủ quyết dự luật. Ngoài ra, còn có một bức thư của thị trưởng thành phố Tucson Jonathan Rothschild lên án dự luật.
Một số doanh nghiệp tại Tucson bày tỏ sự bất mãn bằng cách trương bảng từ chối phục vụ người đồng tính trên cửa sổ. Dự luật số 1062 được Hạ Viện tiểu bang thông qua với 33 phiếu thuận và 27 phiếu chống, sẽ được chuyển đến Thống Đốc Jan Brewer, thuộc đảng Cộng Hòa, một thời là chủ doanh nghiệp, từng phủ quyết một dự luật tương tự vào năm ngoái, nay bày tỏ sự ủng hộ quyền từ chối dịch vụ của các chủ doanh nghiệp. – N. Trần