10/05/2014 | 0

Biểu tình chống chính phủ Thái Lan

Biểu tình chống chính phủ Thái Lan

Bangkok, Bangkok. (Reuters) – Hàng ngàn người do ông Suthep Thaugsuban dẫn đầu đã tập trung biểu tình bên ngoài trụ sở chính phủ Thái Lan đòi chính phủ từ chức.
Ông Suthep cũng kêu gọi người ủng hộ tập trung biểu tình bên ngoài trụ sở quốc hội, các đài truyền hình. Trong tòa nhà chính phủ có văn phòng thủ tướng, nhưng đã bỏ trống từ tháng Giêng.
Ông Suthep kêu gọi người biểu tình đóng trại qua đêm trước tòa nhà chính phủ. Đảng Puea Thai của Thủ tướng Yingluck vẫn còn điều hành chính phủ lâm thời và tiếp tục tiến hành tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 20 tháng 7, nhưng phe biểu tình của ông Suthep muốn chính phủ lâm thời phải từ chức, cải cách loại bỏ ảnh hưởng của anh em cựu Thủ tướng Thaksin trước khi tổ chức bầu cử.
Một người biểu tình nói rằng nếu còn anh em, ông Thaksin sẽ còn nạn mua phiếu. Bạo động đã diễn ra tại một nơi biểu tình khác ở bắc Bangkok sau khi cảnh sát dùng vòi rồng để giải tán. Trung tâm Giải quyết Tình trạng Khẩn cấp là cơ quan do chính phủ và quân đội thiết lập từ năm 2010 để ứng phó với mọi tình trạng khẩn
Một viên chức nói rằng Trung tâm lên án hành động của ông Suthep Thaugsuban và những người lãnh đạo biểu tình khác. Hàng chục ngàn người Áo Đỏ tức giận Tòa Bảo hiến Thái Lan phán quyết Thủ tướng Yingluck Shinawatra vi phạm hiến pháp phải rời bỏ chức vụ đang kéo tới, Bangkok để biểu tình vào ngày mai.
Từ tháng 11 năm ngoái, người biểu tình đã xuống đường đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức, tạo nên cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài. Nguyên nhân xung đột là sự chia rẽ giữa thành phần trung lưu và bảo hoàng chống anh em cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được người nghèo và nông thôn ủng hộ. (H. Võ)