18/10/2013 | 0

BIỂU TÌNH CHỐNG CHIẾN TRANH VIỆT NAM CÁCH ĐÂY ĐÚNG 46 NĂM

BIỂU TÌNH CHỐNG CHIẾN TRANH VIỆT NAM CÁCH ĐÂY ĐÚNG 46 NĂM

Tin Hoa Thịnh Đốn – Cách đây đúng 46 năm, vào ngày này trong lịch sử, 70,000 người biểu tình kéo đến Hoa Thịnh Đốn để phản đối các nhà hoạch định chiến tranh. Cuộc biểu tình rầm rộ được khởi xướng bởi Ủy ban vận động quốc gia chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam MOBE, là một liên minh thiên tả lỏng lẻo gồm 150 nhóm, một số nhóm có mặt trong cuộc biểu tình và một số nhóm không xuất hiện. Họ cung cấp tài liệu cho tất cả mọi người, từ những người theo chủ nghĩa hòa bình cho tới những người có thiện cảm với Việt Cộng, nhưng mục tiêu chung của họ là kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam. Cuộc biểu tình lớn nhất được tổ chức tại Đài tưởng niệm Lincoln trước Thương xá Hoa Thịnh Đốn, nơi hàng ngàn người tụ tập để nghe các bài phát biểu chống chiến tranh. Sau khi diễn văn kết thúc, khoảng 50,000 người tuần hành tới Ngũ Giác Đài. Họ mất khoảng một tiếng rưỡi đi bộ trên Cầu Tưởng niệm chỉ có 2 dặm, xuống một con đường dẫn tới bãi đậu xe phía bắc nơi một cuộc biểu tình thứ hai được lên kế hoạch. Họ đối đầu với 2,500 binh sĩ liên bang và 200 cảnh sát. Quân đội hình thành chướng ngại vật người và dây thừng để bảo vệ Ngũ Giác Đài. Chính những cuộc biểu tình này đã đưa tới việc Quốc Hội Mỹ cắt đứt viện trợ cho miền nam Việt Nam, khiến cho Cộng sản Bắc Việt có ưu thế đưa quân tràn sang biên giới tấn công miền Nam vào năm 1975. Tháng 4 năm 1975, Saigon thất thủ và Việt Nam rơi vào tay chế độ Cộng sản, đưa đến những hậu quả tai hại ngày hôm nay.