26/09/2016 | 1

Biểu tình chống các tàu du lịch ở Venice

Biểu tình chống các tàu du lịch ở Venice

Venice, Ý. (Reuters) – Những người phản đối đã đến bằng những chiếc thuyền nhỏ ở Venice vào tối hôm qua để biểu tình chống các tàu du lịch lớn được cho phép đi vào kênh đào của thành phố.

Thổi kèn và dùng pháo màu, họ đã vẫy các biểu ngữ phản đối trong lúc tàu du lịch Thomson Celebration đi ngược con kênh Giudecca để đến bến cảng dàn cho các tàu du lịch quốc tế. Các cuộc biểu tình của cư dân và những nhà môi trường Venice đã gia tăng trong những năm gần đây, vì lo ngại về những thiệt hại về môi trường do số lượng tàu du lịch đến thành phố ngày càng nhiều.

Venice là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của thế giới. Chính quyền địa phương và các công ty du lịch nói các tàu đến Venice cung cấp cho địa phương và kể cả những người phản đối với với hàng ngàn việc làm.

Trong năm 2013, một đạo luật được ban ra để cấm các tàu lớn hơn 96,000 tấn đi qua kênh Giudecca. Số lượng các tàu nhỏ hơn được cho phép để đi vào kênh đào là 5 chiếc mỗi ngày. Tuy nhiên, đạo luật đã bị bãi bỏ vào cuối năm 2015. Với trọng tải chỉ hơn 33,000 tấn, Tàu Thomson Celebration là một trong nhiều chiếc tàu nhỏ đi qua con kênh hàng ngày. (Lê Hoàng)