Biện lý quận Cam nhận được đơn khiếu nại Giám Sát Viên quận Cam Andrew Đỗ vi phạm luật cư trú

Biện lý quận Cam nhận được đơn khiếu nại Giám Sát Viên quận Cam Andrew Đỗ vi phạm luật cư trú

Vào cuối tháng 09/2020, biện lý quận Cam Todd Spitzer đã nhận được đơn khiếu nại thứ hai tố cáo giám sát viên quận Cam Andrew Đỗ vi phạm luật cư trú khi sống bên ngoài trung tâm khu vực ông đang đại diện, sau lá đơn khiếu nại đầu tiên gửi cho bộ trưởng tư pháp tiểu bang với cáo buộc tương tự.

Là đồng nghiệp cũ của ông Andrew Đỗ với tư cách là giám sát viên trước đây, ông Spitzer từ chối cho biết liệu văn phòng biện lý quận có giải quyết đơn khiếu nại hay không. Cả hai đơn khiếu nại cho rằng ông Andrew Đỗ đã sống tại một ngôi nhà mà ông và vợ, thẩm phán tòa thượng thẩm quận Cam Cheri T. Phạm làm chủ ở khu vực 3, mặc dù ông đang giữ chức vụ giám sát viên khu vực 1,  Đơn khiếu nại cáo buộc ông Đỗ gian lận khi khai man trên giấy ghi danh cử tri và thủ tục ứng cử rằng ông sống tại một ngôi nhà nhỏ hơn, ở Westminster do ông và vợ làm chủ ở khu vực 1.

Một luật riêng của tiểu bang quy định rằng các giám sát viên của quận sẽ tự động mất ghế nếu họ sống bên ngoài khu vực họ đại diện trong nhiệm kỳ của mình. Đơn khiếu nại lưu ý rằng người ủng hộ chiến dịch tái tranh cử lớn nhất của ông Andrew Đỗ là nghiệp đoàn đại diện cho các cảnh sát quận Cam và các điều tra viên văn phòng biện lý.

Dù thông tin xác minh ghi danh bỏ phiếu thường được công khai, nhưng hiện phóng viên không thể truy cập thông tin xác minh ông Andrew Đỗ đã ghi danh bỏ phiếu ở đâu. Vợ chồng ông là những cử tri được giữ bí mật thông tin theo luật tiểu bang do ông Andrew Đỗ từng là công tố viên và vợ ông đang là thẩm phán. (BBT)