Biển Đông cạn kiệt cá, ngư dân cay đắng kể chuyện nghề

Việt Nam có hơn 3200km bờ biển kéo dài từ Bắc xuống Nam. Biển Đông từng được xem là vùng biển trời phú vì có nguồn tài nguyên biển dồi dào. Thế nhưng những ngư dân ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu chuyên đánh bắt hải sản xa bờ đã không còn vùng biển để đánh bắt. Còn những ngư dân đánh bắt gần bờ thì thường đi về tay không vì nguồn hải sản đã cạn kiệt.