01/12/2015 | 0

Biến đổi khí hậu là thách thức kinh tế, an ninh

Biến đổi khí hậu là thách thức kinh tế, an ninh

Paris, Pháp. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama tuyên bố thế giới cần phải có một kế hoạch lâu dài để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Ông mong muốn đạt được một thỏa thuận để thúc đẩy kinh tế cũng như giúp cho môi trường của hành tinh. Theo Tổng Thống Obama, nếu thế giới ấm lên nhanh như hiện nay, mực nước biển tăng nhanh như hiện nay, và điều kiện thời tiết thay đổi bất ngờ hơn, thế giới cẩn phải cống hiến nguồn lực kinh tế và quân sự nhiều hơn, không chỉ để phát triển cơ hội cho người dân, mà còn để thích nghi với những hậu quả của hành tinh đang thay đổi. Đây là một thách thức kinh tế và an ninh mà thế giới phải giải quyết ngay lập tức.

Ông Obama nói thêm rằng một hiệp ước khí hậu mạnh sẽ gởi tín hiệu tới các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư rằng thay đổi là cần thiết và sẽ thúc đẩy sự đổi mới năng lượng. Theo ông Obama, khi mọi người nhận thức được tác động của biến đổi khí hậu, họ sẽ bắt đầu đánh giá thiệt hại mà biến đổi khí hậu tạo ra. Ông Obama cho biết ông hy vọng Hoa Kỳ có thể duy trì các cam kết khí hậu để giúp các quốc gia khác đạt được mục tiêu năng lượng của họ. (Nguyên Trân)