Biểu tình chống Trung Cộng trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva

Biểu tình chống Trung Cộng trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva

Ngày 6/11/2018 đã rất đông người Việt từ các nơi trên thế giới đáp lời kêu gọi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Châu Âu, Phong Trào Hưng Việt Hưng Mỹ Châu và Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới vì nhân Quyền Úc Châu về đến quảng trường nhân quyền trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva tham dự cùng với nhiều tổ chức đấu tranh của các quốc gia trên thế giới lên tiếng tố các Trung Cộng vi phạm nhân quyền, âm mưu hành trướng của chính quyền cs Trung Quốc ra trước dư luận quốc tế nhân ngày tái duyệt xét định kỳ của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc với Trung Cộng.