Biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng tại TP Milpitas, California

Ngày Chúa Nhật 2/12/2018, cuộc biểu tình chống sự trình diễn văn nghệ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Trung Tâm Cộng Đồng Ấn Độ số 525 Cocches St, Milpitas, CA 95035 đã diễn ra từ lúc 5 chiều đến 8:30 tối rất sôi nổi với sự tham gia của phái đoàn từ Nam Cali, phái đoàn Fresno, phái đoàn Oakland, phái đoàn Stockton, phái đoàn Sacramento, và rất nhiều các tổ chức, hội đoàn, cộng đồng tại Tp San Jose, Milpitas và các vùng phụ cân. Đây là một cuộc biểu tình quy tụ đầy đủ mọi tổ chức sinh hoạt trong cộng đồng từ nhiều nơi trong tiểu bang California về tham dự ..