30/12/2016 | 0

Bị trung ương ép ngân sách, chính quyền CSVN ở Sài Gòn buộc đấu giá hơn 1,000 mảnh đất

Bị trung ương ép ngân sách, chính quyền CSVN ở Sài Gòn buộc đấu giá hơn 1,000 mảnh đất

Ảnh: Đất Việt

Do sức ép về cả hai mặt thu và chi ngân sách từ chính quyền trung ương ở Hà Nội, các quan chức TPHCM dự tính bán đấu giá hàng ngàn mảnh đất, để trang trải thiếu hụt trong năm tài khóa mới.

Báo trong nước cho hay các biện pháp xoay sở này được công bố trong một cuộc họp hôm Thứ Sáu 29/12. Giám đốc Sở Tài Chính là bà Phan Thị Thắng đưa ra hàng loạt biện pháp, để ứng phó với việc chính quyền trung ương một mặt lấy thêm của Sài Gòn gần 22% từ số thu ngân sách mà thành phố được hưởng, mặt khác lại tăng định mức thu ngân sách gần 16% so với năm 2016.

Bà Thắng nói đây là “thách thức đối với ngành tài chính, đòi hỏi phải có giải pháp quyết liệt”. Một trong những giải pháp là bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 1,033 mảnh đất mà quỹ đất của thành phố đang nắm giữ. Cùng với giải pháp tăng thu, bà Thắng cũng đề nghị thành phố giảm chi. Một số biện pháp giảm chi bao gồm khoán sử dụng xe công và cho thuê các trang thiết bị và tài sản cố định.

Không có những khó khăn về ngân sách như hiện nay, nhà cầm quyền TPHCM vẫn đang trong tiến trình thu dụng đất đai của dân cho những dự án thương mại, bất chấp cả đất đai thuộc những cơ sở tôn giáo như chùa và nhà thờ. Với cuộc khủng hoảng ngân sách, tiến trình trao đất vào tay các đại gia tư bản đỏ sẽ diễn ra càng nhanh.

Huy Lam / SBTN