Bí thư Đinh La Thăng lo sợ Sài Gòn có cuộc “Cách mạng cá”?

Người dân khu Nhiêu Lộc – Thị Nghè nói rằng đầu mùa mưa mấy năm gần đây đều xảy ra vụ cá chết, cái lạ năm nay là báo chí cùng chính quyền phản ứng quá nhanh nhạy. Ông Đinh La Thăng đã lập tức yêu cầu tất cả các bí thư thuộc cấp tại các quận liên quan dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè phải nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Nhiều người nói rằng có lẽ là ông bí thư Đinh La Thăng sợ xảy ra một “cuộc cách mạng cá” tại Sài Gòn, nhất là những ngày người Sài Gòn chuẩn bị chào đón tổng thống Obama.